Lednice01

V polovině 13. století přešla Lednice do majetku rodu Lichtenštejnů a patřila jim až do roku 1945. Jedná se o vinařskou obec v Mikulovské vinařské podoblasti (viniční tratě Končiny, Terasy, U Červené studánky, Hlohovsko, Ve starých, Na Valtické, Farské). Lednice se nachází přibližně 10 km severozápadně od Břeclavi a 14 km východně od Mikulova. Do obce patří i osada Nejdek.

Lednicko-valtický areál je od roku 1996 zapsán v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámek a ostatní budovy v Lednici jsou otevřeny od dubna do konce listopadu. Od dubna do konce září se dá do Lednice také dostat lodí, která kotví v Břeclavi, nebo u Janohradu. V obci sídlí také Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, jejíž zaměstnanci a studenti se významně podíleli na rekonstrukcích zámeckého parku a skleníku.

Lednice se připomíná v písemných pramenech poprvé již v roce 1222 jako zemanské sídlo. V polovině 13. století přešla do majetku rodu Lichtenštejnů, Proslulý sběratel umění, Baron Hartman II. z Lichtenštejna (+1585) po sňatku s kněžnou Annou Marií z Ortenburku Lednici prodal, ale roku 1575 koupil zpět. Patřila rodině až do roku 1945, kdy bylo jejich panství zestátněno.

V 16. století byla zdejší fara českobratrská, katolickou víru znovu zavedl roku 1601 Karel I. z Lichtenštejna.

Ze srovnání podrobných historických a podrobných současných map vyplývá, že nepatrná jihovýchodní část katastrálního území Lednice náležela do roku 1920 v rámci tzv. Valticka k Dolním Rakousům jako součást katastrálního území Charvátská Nová Ves. Dotyčné pozemky se staly součástí katastrálního území Lednice až během druhé poloviny 20. století.

Po druhé světové válce došlo v původně převážně německé obci k vysídlení starousedlíků a výměně obyvatelstva.

Tip Bona Terra

Lednice je půvabná a nabízí toho k vidění skutečně hodně a bylo by škoda jí jen proběhnout zrychleným turistickým tempem J. Pokud můžete, udělejte si výlet raději víckrát. Prohlídka zámku, barokních stájí a skleníku určitě stojí za to, pokud ale nemáte příliš mnoho času, projděte si alespoň barokní zámeckou zahradu a také úžasný anglický park s jedinečnými stromy. Od Maurské vodárny k Minaretu nebo k Janovu hradu se také můžete svézt lodí – má to své kouzlo. Parkem se také můžete povozit koňským spřežením, nebo můžete navštívit představení dravců. Ale i obyčejná procházka parkem je zážitek. Nezapomeňte však také na občerstvení těla – my máme rádi Hospůdku U Korunky, vyhledávaná je restaurace u Tlustých, známá z pořadu Ano, šéfe. V kavárně Spa resortu na lázeňské kolonádě mají skvělé zákusky, ale sladce pořídíte i v Zámecké cukrárně s výhledem na zámek.

Zámek Lednice

Na místě původní gotické tvrze vznikl v letech 1544–1585 renesanční zámek, obklopený zahradou. Zámek byl na sklonku 17. století barokně přestavěn – z této přestavby se zachovala monumentální architektura zámecké jízdárny a konírny na západní straně zámeckého komplexu – dílo J. B. Fischera z Erlachu. V letech 1766–1772 proběhla klasicistní přestavba zámku a v roce 1815 byly zámecké budovy upraveny ve stylu empíru. Dnešní podoba zámku pochází z poslední přestavby zahájené v roce 1846 v historizujícím novogotickém slohu podle návrhů J. Wingelmüllera a dokončené v roce 1858 J. Heidrichem. Přestavba zachovala půdorys zámku a projevila se především v úpravě fasád a ve výzdobě zámeckých interiérů. Do komplexu zámeckých budov je vkomponován farní kostel Sv. Jakuba Staršího.

Více informací na www.zamek-lednice.comvirtuální prohlídka 

Palmový skleník

Byl zbudován na východní straně zámku v letech 1843–1845 podle návrhů anglického architekta P. H. Desvignese. Ve skleníku je pěstováno cca 250 druhů tropických a subtropických rostlin a vytváří předěl mezi parterovou a přírodně krajinářskou částí zámeckého parku.

Zámecký park

Poprvé byl doložen polovině 16. století. Od 30. let 17. století je postupně měněn ve velkorysý barokní park vybavený severně od zámeckého průčelí terasou přístupnou rampami se sochařskou výzdobou. Koncem 19. století probíhaly klasicistní úpravy parku, jež vyvrcholily v letech 1805–1811 v romantickou přeměnu podle projektu architekta Fantiho na přírodní krajinářský park řešený na principu kompozičně ztvárněných průhledů. Řeka Dyje byla spoutána do systému kanálů a rybníků, byly navršeny ostrovy navzájem propojené mosty. Poslední úprava zámeckého parku proběhla v letech 1884–1887, kdy byla parterová část upravena podle plánů architekta Michelliho v novobarokním francouzském stylu s pravidelnou osovou formací stříhaných křovin s kašnami a antickými sochami a fragmenty. Park je významný po stránce dendrologické – obsahuje 112 druhů jehličnanů a 462 druhů listnáčů.

Minaret

Romantická stavba z let 1797–1802 postavená v maurském slohu podle projektu J. L. Hardtmutha o výšce 60 m. Z jednopatrové hranolové budovy, v přízemí prolomené 12 arkádami, vyrůstá štíhlá věž, členěná třemi ochozy. Z věže je vidět Janův hrad a okolí.

Janův hrad (Janohrad)

Romantická napodobenina zříceniny hradu z roku 1807 postavená podle návrhu J. L. Hardtmutha. Objekt je stylově upraven a zpřístupněn a obsahuje ornitologické a lovecké expozice Národního zemědělského muzea v Lednici. Pořádají se zde svatby.

Virtuální prohlídka

Lovecký zámeček

Byl postaven v letech 1805–1806 podle návrhu J. L. Hardtmutha. Je to klasicistní jednopatrová stavba s průčelím prolomená v přízemí třemi arkádami. V prvním patře je lodžie ohraničená šesti toskánskými sloupy na hranolových podstavcích. Pod lodžií je půlkruhově zaoblené podloubí. Stavba sloužila jako hájovna a umožňovala z terasy sledovat hon.

Hraniční zámek

Zámek vybudovaný v letech 1816–1827 přímo na tehdejší zemské hranici mezi Markrabstvím moravským a Dolními Rakousy, která zámek půlila a dnes zde tato hranice tvoří katastrální hranici obcí Lednice a Hlohovec. V současnosti se v zámku nachází hotel a restaurace.

 

zdroj: Wikipedia.org a Lednice.cz